Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

dzik
7374 8f1e 420
Reposted fromgrobson grobson viatwice twice

February 25 2019

dzik
3926 070f 420
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
dzik
6784 9eba 420
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viarepresja represja

February 20 2019

dzik
5462 0647 420
Reposted fromSayid Sayid viaWlodara Wlodara
dzik

August 02 2018

dzik
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaeazyi eazyi
dzik
Reposted fromsilence89 silence89 viaWlodara Wlodara

February 18 2018

dzik
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
dzik

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viapoolun poolun
dzik
Love, Rosie.
dzik
4312 13e3 420
Reposted fromszatatan szatatan viairmelin irmelin
dzik
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaWlodara Wlodara
2094 5275 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaWlodara Wlodara
dzik
9974 749e 420
Reposted fromtfu tfu viaWlodara Wlodara

February 14 2018

dzik
3000 8c12 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viablaxkseoul blaxkseoul
dzik
1680 4231 420
Reposted frommsofall msofall viablaxkseoul blaxkseoul
dzik
9987 5d52 420
— Piotr Mosoń
dzik
4151 83df 420
Reposted frompiehus piehus viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
dzik

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

Reposted fromnatelle natelle viaavooid avooid
dzik
3652 866f 420
Reposted fromoiv13 oiv13 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl