Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

dzik
1582 7e28 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
dzik
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaWlodara Wlodara
dzik
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viamoname moname
dzik
1821 6944 420
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viarepresja represja
dzik
8509 944a 420
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaolimpia olimpia
dzik
2570 e6b6 420
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viaolimpia olimpia
dzik
0732 14cf 420
Reposted frompiehus piehus viaolimpia olimpia
dzik
9681 293f 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
9833 2969 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaolimpia olimpia
dzik
6662 bf4d 420
Reposted fromdailylife dailylife viaolimpia olimpia
dzik
2694 4b7a 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
dzik
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeazyi eazyi
dzik
Czy tak będzie już zawsze, że kochać będę kogoś kto nie może być mój?
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa

December 21 2017

dzik
4624 a92f 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viatwice twice
dzik
8239 2942 420
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viaolimpia olimpia
dzik
0206 8add 420

Nikomu
Reposted fromEmisja Emisja viaolimpia olimpia
dzik
8551 6fb2 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viaolimpia olimpia
dzik
dzik
8401 7784 420
ktos sie pisze ?
Reposted fromfilmowy filmowy viaWlodara Wlodara
dzik
7321 3ef6 420
Reposted frompiehus piehus viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl